En filles :

Lyon 1 (2) a gagné contre Lyon 2 (1) 3-0

Lyon 1 (4) a gagné contre KTO (1) 3-0

En garçons :

Lyon 1 (7) a gagné contre MINES (1) 3-0

Lyon 1 IUT GMP (10) a gagné contre VETO (1) 2-1 et perd contre ECL (3) 2-1

Lyon 1 SANTE (2) a gagné contre LYON 3 (3) 3-1

LYON 1(4) a perdu contre EM LYON 3-0